TONDACH® Naravne & lepe strehe za vse življenje!

Prodajno področje 1

Andreja Dogša, območni vodja prodaje
GSM: +386 (0)51 370 101
E-pošta: andreja.dogsa@wienerberger.com

Pomurska, Podravska, Savinjska

Apače
Beltinci
Benedikt
Bistrica ob Sotli
Cankova
Cerkvenjak
Cirkulane
Črenšovci
Destrnik
Dobje
Dobrovnik/Dobronak
Gorišnica
Gornja Radgona
Gornji Petrovci
Grad
Hajdina
Hodoš/Hodos
Juršinci
Kidričevo
Kobilje
Kozje
Križevci
Kuzma

Lenart
Lendava/Lendva
Ljutomer
Lovrenc na Pohorju
Majšperk
Makole
Markovci
Moravske Toplice
Murska Sobota
Odranci
Ormož
Podčetrtek
Podlehnik
Poljčane
Ptuj
Puconci
Radenci
Razkrižje
Rogaška Slatina
Rogašovci
Rogatec

Središče ob Dravi
Sveta Ana
Sveta Trojica v Slov. goricah
Sveti Andraž v Slov. goricah
Sveti Jurij
Sveti Jurij v Slov. goricah
Sveti Tomaž
Šalovci
Šentilj
Šentjur
Šmarje pri Jelšah
Tišina
Trnovska vas
Turnišče
Velika Polana
Veržej
Videm
Žetale