TONDACH® Naravne & lepe strehe za vse življenje!

Certifikat finančne zanesljivosti

26. Februar 2016

Certifikat finančne zanesljivosti je potrdilo izdano s strani bonitetne hiše PRVA BONITETNA AGENCIJA d.o.o., ki ga lahko prejme gospodarski subjekt iz elitne skupine, ki predstavlja le 6,14 % od celotne populacije gospodarskih subjektov v Sloveniji, za katere lahko kot bonitetna hiša, na podlagi skrbno izbranih kriterijev, z vso strokovno skrbnostjo potrdimo, da:

  • gre za subjekte pri katerih sta finančni položaj in poslovanje izrazito nadpovprečna,
  • svoje poslovanje financirajo z ustreznim deležem lastnega kapitala in imajo takšno strukturo sredstev in obveznosti do virov sredstev glede njihove ročnosti, da ta zagotavlja likvidno tekoče poslovanje in predstavlja primerno zagotovilo njegovega solventnega finančnega položaja v srednjeročnem bodočem obdobju.

Več na: Certifikat finančne zanesljivosti