TONDACH® Naravne & lepe strehe za vse življenje!

Največjo težo pri strešnih konstrukcijah predstavlja obremenitev snega

Debelina snežne odeje v Sloveniji

Slovenija  je snežna dežela. V definiranih standardih so navedene obremenitve snega in koliko karakteristične snežne obtežbe lahko računsko prenesejo strešne konstrukcije. Obremenitve v sled snežnih padavin se razlikujejo glede na regijo in nadmorsko višino ter morajo biti upoštevane že pri gradnji hiše in ostrešja (SIST EN 1991-1-3:2004/A101:2008).

Skladno z veljavnim standardom, se na podlagi izračuna obravnavanega objekta določi, kako mora biti izvedena strešina, glede na  teoretične obremenitve snega. Le-te so določene na osnovi karakteristične snežne obtežbe, ki je določena na podlagi maksimalnih snežnih odej z upoštevanjem povratne dobe 50 let. Slovenija je razdeljena na štiri različne snežne cone ( A, B, C, D).

Zlato pravilo je, da ima strma streha prednosti! Če ima streha naklon npr. 40° bo pribl. 40 % obremenitve na streho prenesenih čez sam naklon.

Kraj/meteo.postaja

Nadmorska višina

Cona

Obtežba snega kN/m2

Obtežba snega na m2

Murska Sobota

188

A

1,4

140kg

Ljubljana

299

B

3

300kg

Rateče

864

C

5,5

550kg

Portorož

92

D

0,25

25kg

Bovec

452

C

3,3

330kg

Kočevje

461

C

3,3

330kg

Maribor

275

A

1,5

150kg

Novo mesto

220

B

1,7

170kg

Celje

244

A

1,4

140kg